Motyw kamizelki i motyw śniegu w utworze - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw kamizelki w utworze

Narrator już na samym początku utworu daje taki opis kamizelki:
Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona zapewne papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka, jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej długości, jest pokłuty zębami sprzączki.
Następnie narrator opowiada historię owej „kamizelczyny”, której jest teraz właścicielem. Motyw kamizelki jest tym, co spaja ze sobą dwie historie: narratora i jego sąsiadów. Kamizelka jest ważna przede wszystkim jako zasada organizująca materię fabularną całej noweli. Towarzyszy poszczególnym sekwencjom akcji. Ona i stosunek bohaterów, jaki wobec niej przejawiają rozwija cały wątek fabularny

O istotności motywu kamizelki świadczy w sposób oczywisty sam tytuł. Najnowszy nurt badań nad nowelistyką XIX w., który zapoczątkowała praca A. Matuszewskiej pt. Pozytywistyczne parabole, dostrzega w nowelistyce lat osiemdziesiątych XIX w. silną skłonność do paraboliczności. W przypadku tego typu nowel tytuł odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli jest nim nazwa przedmiotu, tak jak tu kamizelka, to tytuł sugeruje symboliczny (a dokładniej paraboliczny) charakter danego rekwizytu. Rzeczywiście – kamizelka nie jest tu jedynie przedmiotem. Zyskuje ona sensy naddane – staje się powiernicą ludzkich sekretów i świadectwem zmagania się człowieka z chorobą. Stanowi także symbol ogromu i siły ludzkiej miłości. Traktowana jest niemal jak osoba – świadczą o tym animizacje takie, jak np. „pokłuty zębami sprzączki” czy „chora kamizelczyna”.

Słowo „kamizelka” występuje w noweli dwadzieścia dziewięć razy. Ta częstotliwość pojawiania się odzwierciedla ważność tytułowego eksponatu, nie można bowiem potraktować go jedynie jako ubocznego motywu o charakterze statycznym i zupełnie przedmiotowym. Kamizelka jest kluczowa w każdej z wersji zdarzeń, którą poznaje czytelnik. Zanim narrator przekaże szczegółową historię choroby urzędnika pojawiają się trzy wersje skrótowe zaistniałych zdarzeń. W pierwszej z nich kamizelka nabiera charakteru zegara odmierzającego czas choroby. W drugiej czas odmierzają przedmioty, których z każdym dniem ubywa z domu małżeństwa. Znamienny jest fakt, że to właśnie kamizelka jako jedyny rekwizyt towarzyszy bohaterom do samego końca. Trzecia wersja opowiada historię od końca, tutaj kamizelka staje się bodźcem do wspomnień. Jest ona elementem, który zapewnia kompozycję ramową noweli, pojawia się na początku i także wzmiankom o niej narrator kończy swą opowieść. Jest ona kluczowa dla osoby opowiadającej historię urzędnika w odkrywaniu skomplikowanych zależności międzyludzkich wynikających z głębokich uczuć.

Motyw śniegu w utworze

Konieczne wydaje się wskazanie na jeszcze jeden niezwykle ważny motyw a mianowicie – motyw śniegu. To on pozwala wykryć sensy naddane całości. Dzięki niemu parabolizują się (uogólniają) zarówno losy bohaterów jak i narratora. Słowo to pojawia się w utworze siedem razy, jednak w ściśle określonych i doniosłych kontekstach. Opowiadana historia rozpoczyna się w kwietniu a trwa do końca listopada. Wiosna jest wyrazem życia, pierwszy zaś śnieg inicjuje obumieranie. Śnieg obecny jest w całej noweli, pojawia się podczas kupna kamizelki, towarzyszy rozmyślaniom narratora o byłym sąsiedzie. Zjawia się również w zakończeniu „Padał tylko śnieg taki gęsty i zimny, że nawet w grobach marzły ludzkie popioły”. Zdanie to, gdyby na nim zakończyła się Kamizelka wprowadziłoby bezsprzecznie pesymistyczną perspektywę widzenia świata i sensu życia ludzkiego – mimo ciągłych wysiłków człowieka śnieg przykrywa wszystko, aby zostało zapomniane. Dlatego też dla wymowy całego utworu kluczowe jest ostatnie zdanie: „Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca?”. Nadaje ono całej dramatycznej historii element optymizmu. Słońce za chmurami symbolizuje bowiem ludzką dobroć i bezkompromisową miłość. Dzięki poświęceniu siebie dla innego człowieka ów przysypujący wszystko śnieg, będzie musiał zniknąć, wraz z pesymizmem, który towarzyszy temu motywowi.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kamizelka – streszczenie
2  Narracja Kamizelki
3  Bohaterowie



Komentarze: Motyw kamizelki i motyw śniegu w utworze

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 



2013-08-31 12:59:08

Powiedziałabym, że lepiej pasują tu słowa "niemal jak żywa istota". Szczególnie przytaczając przykład animizacji, nie personifikacji. Pomimo tego szczegółu opracowanie bardzo przypadło mi do gustu :)




Streszczenia książek
Tagi: